Bevoegdheden

gelijke kansen, gender, diversiteit, discriminatie
werkbaar kunnen werken
alles over sociale zaken, armoedebestrijding en het Gentse OCMW

Actueel

Vorige week 'vierden' we in Belgiƫ onze 45e nationale vrouwendag. Het was een bizar 'feest', een paar dagen nadat Amerika een man tot president had verkozen die er geen graten in ziet om vrouwen te reduceren tot hun 'pussies'. Een man die kwaad wordt als het eten bij thuiskomst niet op tafel staat. Voor wie dacht dat feminisme 'voorbijgestreefd' was: think again.

We mogen dan...

Dag na dag wordt duidelijker dat de Belgische regering een beleid voert dat vrouwen onevenredig zwaar treft. Ons land is wettelijk verplicht om nieuwe maatregelen te toetsen op hun impact op mannen en vrouwen, en te waken over gendergelijkheid, maar deze verplichting wordt niet nagekomen. De gendertoets is een lege doos, en dit wordt met zoveel woorden ook toegegeven door de bevoegde...

Minister Bacquelaine vermindert de pensioenopbouw voor personen die in hun loopbaan langer dan 1 jaar werkloos zijn geweest en voor bruggepensioneerden. Voor de gelijkgestelde periodes (werkloosheid en brugpensioen) zal het pensioen lager worden. Voor iemand met een mediaan brutoloon van 2850 euro die vier jaar werkloos blijft, komt dit op een vermindering met 45 euro pensioen per maand. Wie...

Home

Tags in Tags

armoede asiel burn-out burnout discriminatie gender Gent indexsprong jongeren loopbanen mantelzorg ocmw ouderschapsverlof pensioenen sociaal overleg uitkeringen vaderschapsverlof vluchtelingen vrouwen werk werkbaar werk