sociale zaken

De voorbije jaren zijn in ons land de armoede en ongelijkheid toegenomen. Ons welvarend België telt nog steeds 15% arme mensen, en dat is onaanvaardbaar hoog. In 1998 was het vermogen van de rijkste 10 procent Belgen 50 keer zo groot als dat van de armste 10, nu is dat 735 keer zo groot. De groeiende kloof tussen arm en rijk is een bom onder de sociale samenhang.

Hieronder vind je meer over dit thema, tussenkomsten, vragen en voorstellen in het Parlement, maar ook wat er in het OCMW van Gent, waar ik raadslid ben, rond gebeurt.

Actueel

 

Het laagste sociaal tarief in de Gentse sociale restaurants, voor mensen met een leefloon of een gelijkgesteld inkomen, wordt verlaagd van €3,50 naar €3. Er komt ook een reclamecampagne om de sociale restaurants beter bekend te maken en een actievere toeleiding van de doelgroep.

Om erkend te worden als sociaal restaurant moet minstens 25% van het totaal aantal maaltijden...

Een kwart van de personen met een handicap heeft een inkomen dat niet boven de armoededrempel komt. Ecolo-Groen betreurt dat de tegemoetkoming voor personen met een handicap niet opgetrokken wordt tot aan de armoedegrens.  “Dit is een kwestie van keuzes maken. Het Planbureau berekende dat deze maatregel 300 miljoen euro kost. Dat is een haalbaar bedrag. We hopen dat staatssecretaris Zuhal...

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) kondigt in de Zevende Dag aan dat de regering haar belofte op vlak van armoedebestrijding breekt: de regering zal de Europese armoedegrens niet halen. Voor Ecolo-Groen is het onaanvaardbaar dat de strijd tegen armoede de facto gestaakt wordt. “De regering streeft er zelfs niet meer naar de armoede te verminderen. Demir gooit de handdoek in de ring, terwijl...

Pagina's