sociale zaken

De voorbije jaren zijn in ons land de armoede en ongelijkheid toegenomen. Ons welvarend België telt nog steeds 15% arme mensen, en dat is onaanvaardbaar hoog. In 1998 was het vermogen van de rijkste 10 procent Belgen 50 keer zo groot als dat van de armste 10, nu is dat 735 keer zo groot. De groeiende kloof tussen arm en rijk is een bom onder de sociale samenhang.

Hieronder vind je meer over dit thema, tussenkomsten, vragen en voorstellen in het Parlement, maar ook wat er in het OCMW van Gent, waar ik raadslid ben, rond gebeurt.

Actueel

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) kondigt in de Zevende Dag aan dat de regering haar belofte op vlak van armoedebestrijding breekt: de regering zal de Europese armoedegrens niet halen. Voor Ecolo-Groen is het onaanvaardbaar dat de strijd tegen armoede de facto gestaakt wordt. “De regering streeft er zelfs niet meer naar de armoede te verminderen. Demir gooit de handdoek in de ring, terwijl...

Dat er in Gent gezinnen met kinderen op straat moeten slapen, is al langer onaanvaardbaar voor de Groen fractie. Gezinnen met kinderen kunnen in de gewone nachtopvang terecht, maar iedereen voelt aan dat dat geen plek is voor kinderen. Daarom opende het Gentse OCMW samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) op 4 september een nachtopvang die enkel toegankelijk is voor gezinnen met...

Het leefloon ligt vandaag een pak onder de armoedegrens, en het ziet er niet naar uit de huidige federale regering hier snel verandering in zal brengen. OCMW’s hebben de vrijheid om op lokaal niveau aanvullend steun te verlenen, maar moeten hiervoor dan ook zelf in de middelen voorzien. Gent doet dit ook. Het is een dossier dat Evita Willaert nauw aan het hart ligt, aangezien ze als...

Pagina's