loopbanen

Werken is belangrijk in onze samenleving. Wie werkt, verwerft een inkomen, krijgt erkenning, kan plannen ontwikkelen en realiseren en legt sociale contacten. Groen vindt het bijgevolg vanzelfsprekend dat alle mensen in de eerste plaats de garantie krijgen op een kwalitatieve job. Wie werkt, heeft recht op een eerlijk loon, een goed contract, een gezonde werkomgeving en de garantie dat naar zijn of haar wensen wordt geluisterd.

Maar leven is meer dan werken alleen. Naast onze arbeidstijd moeten we ook tijd kunnen vrijmaken voor kinderen, voor zorg en voor andere engagementen. Voor Groen moet het arbeidsmarktbeleid meer mensen de kans geven op ontspannen loopbanen. De levensloop van mensen staat centraal. Iedereen moet meer keuze krijgen om zijn arbeidstijd aan te passen aan zijn levensbehoeften. Het arbeidsmarktbeleid moet de kans bieden om op een eenvoudige manier de loopbaan te onderbreken of deeltijds te gaan werken. Dat is van belang voor individuele werknemers en voor de arbeidsmarkt als geheel. Door vrijwillige arbeidsherverdeling kunnen meer mensen hun werkvolume beter doseren.

Actueel

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen kost weinig geld maar maakt voor hen een wereld van verschil. De balans tussen werk en privé meer in evenwicht brengen bijvoorbeeld. Waarom dat laaghangend fruit niet nu al plukken?

Toen de coach van een topbasketbalteam in Litouwen onlangs gevraagd werd hoe hij de afwezigheid van sterspeler Augusto Lima beoordeelde voor de halve...

Een undercoverreportage van Pano bracht opnieuw wantoestanden in de interimsector aan het licht. Werknemers moeten maandenlang met dag- en weekcontracten werken, en worden uitgebuit, omdat ze hopen op een vast contract. De regering klopt zich op de borst dat het aantal interimcontracten jaar na jaar stijgt, maar het is duidelijk dat er veel schadelijke gevolgen zijn aan deze groei. Ik vroeg...

Op donderdag 23 februari werd in De Kamer de 'Wet Peeters' rond werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. Groen stemde tegen. Lees hieronder mijn tussenkomst hierover en je zal begrijpen waarom. 

Geachte Minister, Collega's,

 

Er is al ontzettend veel inkt gevloeid over dit...

Pagina's