loopbanen

Werken is belangrijk in onze samenleving. Wie werkt, verwerft een inkomen, krijgt erkenning, kan plannen ontwikkelen en realiseren en legt sociale contacten. Groen vindt het bijgevolg vanzelfsprekend dat alle mensen in de eerste plaats de garantie krijgen op een kwalitatieve job. Wie werkt, heeft recht op een eerlijk loon, een goed contract, een gezonde werkomgeving en de garantie dat naar zijn of haar wensen wordt geluisterd.

Maar leven is meer dan werken alleen. Naast onze arbeidstijd moeten we ook tijd kunnen vrijmaken voor kinderen, voor zorg en voor andere engagementen. Voor Groen moet het arbeidsmarktbeleid meer mensen de kans geven op ontspannen loopbanen. De levensloop van mensen staat centraal. Iedereen moet meer keuze krijgen om zijn arbeidstijd aan te passen aan zijn levensbehoeften. Het arbeidsmarktbeleid moet de kans bieden om op een eenvoudige manier de loopbaan te onderbreken of deeltijds te gaan werken. Dat is van belang voor individuele werknemers en voor de arbeidsmarkt als geheel. Door vrijwillige arbeidsherverdeling kunnen meer mensen hun werkvolume beter doseren.

Actueel

Vandaag luiden middenveldorganisaties de alarmbel over het nieuwe statuut van bijklusser, waarbij men voor 500 euro onbelast kan bijverdienen, en het effect daarvan op het aantal vrijwilligers bij belangeloze initiatieven. Eerder waarschuwden werkgevers en vakbonden al voor het effect van deze maatregel, en uit cijfers die Ecolo-Groen opvroeg bij het Rekenhof bleek dat deze maatregel...

Op 30 juni ging ik voor de allereerste keer op VOKA-zomerstage. Dat was bij het Gentse bedrijf Christeyns, gespecialiseerd in hoogwaardige chemische hygiëneproducten, ‘zepen’ in de volksmond. Het was trouwens voor ons beiden de eerste keer. Ik was immers ook het eerste parlementslid dat Christeyns op zomerstage kreeg. En om het alvast kort samen te vatten: het was een heel aangename en...

Ik ondervroeg Minister Peeters over de volledige tewerkstelling die hij tegen 2025 zegt te willen realiseren. Het lijkt me beter dat hij eerst zijn eigen doelstellingen voor déze legislatuur ernstig neemt, vooraleer hij luchtkastelen gaat bouwen voor binnen 8 jaar.

 

Pagina's