loopbanen

Werken is belangrijk in onze samenleving. Wie werkt, verwerft een inkomen, krijgt erkenning, kan plannen ontwikkelen en realiseren en legt sociale contacten. Groen vindt het bijgevolg vanzelfsprekend dat alle mensen in de eerste plaats de garantie krijgen op een kwalitatieve job. Wie werkt, heeft recht op een eerlijk loon, een goed contract, een gezonde werkomgeving en de garantie dat naar zijn of haar wensen wordt geluisterd.

Maar leven is meer dan werken alleen. Naast onze arbeidstijd moeten we ook tijd kunnen vrijmaken voor kinderen, voor zorg en voor andere engagementen. Voor Groen moet het arbeidsmarktbeleid meer mensen de kans geven op ontspannen loopbanen. De levensloop van mensen staat centraal. Iedereen moet meer keuze krijgen om zijn arbeidstijd aan te passen aan zijn levensbehoeften. Het arbeidsmarktbeleid moet de kans bieden om op een eenvoudige manier de loopbaan te onderbreken of deeltijds te gaan werken. Dat is van belang voor individuele werknemers en voor de arbeidsmarkt als geheel. Door vrijwillige arbeidsherverdeling kunnen meer mensen hun werkvolume beter doseren.

Actueel

Op donderdag 23 februari werd in De Kamer de 'Wet Peeters' rond werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. Groen stemde tegen. Lees hieronder mijn tussenkomst hierover en je zal begrijpen waarom. 

Geachte Minister, Collega's,

 

Er is al ontzettend veel inkt gevloeid over dit...

Minder werkzoekenden, meer economische groei, en tal van vacatures die moeizaam ingevuld raken. Het lijkt goed te gaan met de economie, maar toch blijft één cijfer hardnekkig tegenvallen. Dat is de werkzaamheidsgraad, of de teller die aangeeft hoe groot de groep mensen is die effectief aan de slag is. Die graadmeter klokt af op 67,5 procent, een percentage dat nagenoeg status quo blijft. En...

De eerste verantwoordelijke voor de massale ontslagen bij ING, is ING zelf.  Het bedrijf heeft gekozen voor de winst en de aandeelhouders en niet voor de werknemers en haar klanten. Dat was ook al zo bij de ontslagen bij AXA en P&V. “Tegelijk zien we dat de toenemende digitalisering en robotisering in ons land meer en meer tot groot banenverlies leidt", zeggen Vlaams parlementslid Imade...

Pagina's