gelijke kansen

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand leggen bij elk van ons andere accenten. Die ‘verschillen’ worden almaar beter zichtbaar: in onze steden, maar ook op ons platteland. Diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving, maar samenleven in verscheidenheid is niet altijd even eenvoudig. Dat vraagt om een heel eigen aanpak.

Achterstelling wil Groen op alle beleidsniveaus tegengaan. Wij willen jongeren meer kansen geven in het onderwijs en we streven naar een evenredige deelname aan de arbeidsmarkt. 

Actueel

Groen dient naar aanleiding van nationale vrouwendag op 11 november een wetsvoorstel in om de loonkloof sneller te dichten. Evita Willaert: "Ik krijg soms vraag of dat nog wel nodig is, zo'n 'vrouwendag'. Om heel veel verschillende redenen is het antwoord ja, maar laten we het nu over de basis hebben. Zelfs het basisprincipe 'gelijk loon voor gelijk werk' wordt nog steeds niet gerespecteerd...

Vandaag werd de evaluatie van de anti-discriminatiewetgeving voorgesteld in het federale parlement. Uit de evaluatie blijkt dat de bestaande wetgeving amper wordt toegepast. Voor Ecolo-Groen is het onbegrijpelijk dat de strijd tegen discriminatie geen prioriteit is voor de regering. “Teveel anti-discriminatiewetten blijven op vandaag dode letter. We slagen er dus niet in onze eigen wetten...

Welkom in de Belgische politiek anno 2017. Waar lichaamsbedekkende badkleding kordater aangepakt wordt dan de immer stijgende armoede. Waar het onafhankelijk gelijkheidsorgaan Unia systematisch als politieke schietschijf wordt gebruikt. Waar mensenlevens minder belangrijk zijn dan de volgende verkiezingen....

Pagina's