gelijke kansen

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand leggen bij elk van ons andere accenten. Die ‘verschillen’ worden almaar beter zichtbaar: in onze steden, maar ook op ons platteland. Diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving, maar samenleven in verscheidenheid is niet altijd even eenvoudig. Dat vraagt om een heel eigen aanpak.

Achterstelling wil Groen op alle beleidsniveaus tegengaan. Wij willen jongeren meer kansen geven in het onderwijs en we streven naar een evenredige deelname aan de arbeidsmarkt. 

Actueel

Vandaag werd de evaluatie van de anti-discriminatiewetgeving voorgesteld in het federale parlement. Uit de evaluatie blijkt dat de bestaande wetgeving amper wordt toegepast. Voor Ecolo-Groen is het onbegrijpelijk dat de strijd tegen discriminatie geen prioriteit is voor de regering. “Teveel anti-discriminatiewetten blijven op vandaag dode letter. We slagen er dus niet in onze eigen wetten...

Welkom in de Belgische politiek anno 2017. Waar lichaamsbedekkende badkleding kordater aangepakt wordt dan de immer stijgende armoede. Waar het onafhankelijk gelijkheidsorgaan Unia systematisch als politieke schietschijf wordt gebruikt. Waar mensenlevens minder belangrijk zijn dan de volgende verkiezingen....

N-VA verzet zich met hand en tand tegen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Groen vindt die houding onbegrijpelijk en moedigt Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aan om door te zetten. “N-VA staat op de rem in de strijd tegen discriminatie. De maatschappelijke roep om praktijktesten wordt ondersteund door experts terzake. Peeters moet nu doorzetten, en kan op onze steun rekenen”, stelt...

Pagina's