gelijke kansen

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of gezondheidstoestand leggen bij elk van ons andere accenten. Die ‘verschillen’ worden almaar beter zichtbaar: in onze steden, maar ook op ons platteland. Diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving, maar samenleven in verscheidenheid is niet altijd even eenvoudig. Dat vraagt om een heel eigen aanpak.

Achterstelling wil Groen op alle beleidsniveaus tegengaan. Wij willen jongeren meer kansen geven in het onderwijs en we streven naar een evenredige deelname aan de arbeidsmarkt. 

Actueel

Welkom in de Belgische politiek anno 2017. Waar lichaamsbedekkende badkleding kordater aangepakt wordt dan de immer stijgende armoede. Waar het onafhankelijk gelijkheidsorgaan Unia systematisch als politieke schietschijf wordt gebruikt. Waar mensenlevens minder belangrijk zijn dan de volgende verkiezingen....

N-VA verzet zich met hand en tand tegen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Groen vindt die houding onbegrijpelijk en moedigt Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aan om door te zetten. “N-VA staat op de rem in de strijd tegen discriminatie. De maatschappelijke roep om praktijktesten wordt ondersteund door experts terzake. Peeters moet nu doorzetten, en kan op onze steun rekenen”, stelt...

Evita Willaert ondervroeg de nieuwe staatssecretaris over haar uithalen naar Unia in de media.

"Er ligt werk genoeg op de plank. Wij willen resultaten zien, en bovenal de mensen waarvan u staatssecretaris bent willen resultaten zien. Zij verwachten een staatssecretaris die niet impulsief is, maar krachtdadig, ze verwachten iemand die werkt, niet iemand die met losse flodders schiet...

Pagina's