Actueel

 

Het laagste sociaal tarief in de Gentse sociale restaurants, voor mensen met een leefloon of een gelijkgesteld inkomen, wordt verlaagd van €3,50 naar €3. Er komt ook een reclamecampagne om de sociale restaurants beter bekend te maken en een actievere toeleiding van de doelgroep.

Om erkend te worden als sociaal restaurant moet minstens 25% van het totaal aantal maaltijden...

Een kwart van de personen met een handicap heeft een inkomen dat niet boven de armoededrempel komt. Ecolo-Groen betreurt dat de tegemoetkoming voor personen met een handicap niet opgetrokken wordt tot aan de armoedegrens.  “Dit is een kwestie van keuzes maken. Het Planbureau berekende dat deze maatregel 300 miljoen euro kost. Dat is een haalbaar bedrag. We hopen dat staatssecretaris Zuhal...

Vandaag luiden middenveldorganisaties de alarmbel over het nieuwe statuut van bijklusser, waarbij men voor 500 euro onbelast kan bijverdienen, en het effect daarvan op het aantal vrijwilligers bij belangeloze initiatieven. Eerder waarschuwden werkgevers en vakbonden al voor het effect van deze maatregel, en uit cijfers die Ecolo-Groen opvroeg bij het Rekenhof bleek dat deze maatregel...

Groen dient naar aanleiding van nationale vrouwendag op 11 november een wetsvoorstel in om de loonkloof sneller te dichten. Evita Willaert: "Ik krijg soms vraag of dat nog wel nodig is, zo'n 'vrouwendag'. Om heel veel verschillende redenen is het antwoord ja, maar laten we het nu over de basis hebben. Zelfs het basisprincipe 'gelijk loon voor gelijk werk' wordt nog steeds niet gerespecteerd...

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) kondigt in de Zevende Dag aan dat de regering haar belofte op vlak van armoedebestrijding breekt: de regering zal de Europese armoedegrens niet halen. Voor Ecolo-Groen is het onaanvaardbaar dat de strijd tegen armoede de facto gestaakt wordt. “De regering streeft er zelfs niet meer naar de armoede te verminderen. Demir gooit de handdoek in de ring, terwijl...

Vandaag werd de evaluatie van de anti-discriminatiewetgeving voorgesteld in het federale parlement. Uit de evaluatie blijkt dat de bestaande wetgeving amper wordt toegepast. Voor Ecolo-Groen is het onbegrijpelijk dat de strijd tegen discriminatie geen prioriteit is voor de regering. “Teveel anti-discriminatiewetten blijven op vandaag dode letter. We slagen er dus niet in onze eigen wetten...

Dat er in Gent gezinnen met kinderen op straat moeten slapen, is al langer onaanvaardbaar voor de Groen fractie. Gezinnen met kinderen kunnen in de gewone nachtopvang terecht, maar iedereen voelt aan dat dat geen plek is voor kinderen. Daarom opende het Gentse OCMW samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) op 4 september een nachtopvang die enkel toegankelijk is voor gezinnen met...

Het leefloon ligt vandaag een pak onder de armoedegrens, en het ziet er niet naar uit de huidige federale regering hier snel verandering in zal brengen. OCMW’s hebben de vrijheid om op lokaal niveau aanvullend steun te verlenen, maar moeten hiervoor dan ook zelf in de middelen voorzien. Gent doet dit ook. Het is een dossier dat Evita Willaert nauw aan het hart ligt, aangezien ze als...

Op 30 juni ging ik voor de allereerste keer op VOKA-zomerstage. Dat was bij het Gentse bedrijf Christeyns, gespecialiseerd in hoogwaardige chemische hygiëneproducten, ‘zepen’ in de volksmond. Het was trouwens voor ons beiden de eerste keer. Ik was immers ook het eerste parlementslid dat Christeyns op zomerstage kreeg. En om het alvast kort samen te vatten: het was een heel aangename en...

Welkom in de Belgische politiek anno 2017. Waar lichaamsbedekkende badkleding kordater aangepakt wordt dan de immer stijgende armoede. Waar het onafhankelijk gelijkheidsorgaan Unia systematisch als politieke schietschijf wordt gebruikt. Waar mensenlevens minder belangrijk zijn dan de volgende verkiezingen....

Pagina's