Bevoegdheden

gelijke kansen, gender, diversiteit, discriminatie
werkbaar kunnen werken
alles over sociale zaken, armoedebestrijding en het Gentse OCMW

Actueel

 

Het laagste sociaal tarief in de Gentse sociale restaurants, voor mensen met een leefloon of een gelijkgesteld inkomen, wordt verlaagd van €3,50 naar €3. Er komt ook een reclamecampagne om de sociale restaurants beter bekend te maken en een actievere toeleiding van de doelgroep.

Om erkend te worden als sociaal restaurant moet minstens 25% van het totaal aantal maaltijden...

Een kwart van de personen met een handicap heeft een inkomen dat niet boven de armoededrempel komt. Ecolo-Groen betreurt dat de tegemoetkoming voor personen met een handicap niet opgetrokken wordt tot aan de armoedegrens.  “Dit is een kwestie van keuzes maken. Het Planbureau berekende dat deze maatregel 300 miljoen euro kost. Dat is een haalbaar bedrag. We hopen dat staatssecretaris Zuhal...

Vandaag luiden middenveldorganisaties de alarmbel over het nieuwe statuut van bijklusser, waarbij men voor 500 euro onbelast kan bijverdienen, en het effect daarvan op het aantal vrijwilligers bij belangeloze initiatieven. Eerder waarschuwden werkgevers en vakbonden al voor het effect van deze maatregel, en uit cijfers die Ecolo-Groen opvroeg bij het Rekenhof bleek dat deze maatregel...

Home

Tags in Tags

armoede asiel burn-out burnout discriminatie gender Gent handicap indexsprong jongeren loonkloof loopbanen mantelzorg ocmw ouderschapsverlof pensioenen sociaal overleg uitkeringen vaderschapsverlof vluchtelingen vrouwen werk werkbaar werk